dissabte, 10 d’agost del 2019

DECRET 2/2019 (Sobre la publicació de les candidatures a les eleccions presidencials)

PREAMBUL
Finalitzat el primer d'agost el termini màxim de presentació de candidatures a les eleccions presidencials que es celebraran aquest primer de setembre, la Presidència interina de la República d'Antares i la Calderona (d'ací endavant, Antares) publica aquest decret 2/2019 sobre la publicació de les candidatures que han passat tot el procés d'identificació, de manera conforme amb les instruccions especificades al decret 1/2019 sobre la convocatòria d'eleccions presidencials.

1.CANDIDATURES APROVADES

NOM DEL CANDIDAT       |PLATAFORMA POLÍTICA*|EDAT
n'Asdrubal Guerrero i Lloris |Renaixença                             |37 anys

*Si fóra el cas.

Restant signat i proclamat aquest decret a Ciutat-Castell el dia 10 d'agost de 2019, tot i que la seua data correcta hauria d'esser el primer d'agost, pel Molt Honorable Senyor President en Lluís Esteve i Rando.