dilluns, 4 de novembre del 2019

DECRET 4/2019 (Sobre la creació de l'ordre de la República)

PREAMBUL
El Cap d'Estat, sr. Guerrero i Lloris, seguint els consells del departament d'Estat ha decidit la creació d'un orde o títol honorífic que, junt a l'orde de l'Amistat d'Antares (donada a gent estrangera amb gran vinculació amb la nació), premie als nacionals que han fet un gran servici a la pàtria i es regularà mitjançant el decret presidencial 4/2019. Aquesta distinció s'anomenarà l'Orde de la República.

ARTICLE 1:
La condecoració es dividirà en tres graus: la medalla (el més baix), la creu en cordó i la màxima, la banda de la República.

ARTICLE 2:
Els condecorats amb aquesta orde, hauran de ser nacional antarenys. També pot ser atorgada de manera postuma, sempre que la persona haja tingut la nacionalitat antarenya.

ARTICLE 3:
Aquesta distinció es merament conmemorativa i honorària i no tindrá cap tipus de pensió ni atorgarà cap mena de privilegi.

ARTICLE 4:
Aquesta distinció serà sempre atorgada pel Cap d'Estat de la república mitjançant un decret presidencial.

Signat en nom del MHP Guerrero i Lloris pel secretari del departament d'estat d'Antares a Ciutat-Castell el quatre de novembre de dos-mil dinou.

DECRET 3/2019 (Sobre la creació de la cambra legislativa)

PREAMBUL
El Departament d'Estat de la República d'Antares i la Calderona (d'ací en davant, Antares) en nom de l'Honorable Senyor President de la nació, n'Asdrubal Guerrero i Lloris, publica aquest decret número 3/2019 del quatre de novembre de dos-mil-dinou sobre la creació d'un cos llegislatiu per Antares. És el desig de l'actual President i de tots els seus antecessors l'aprofundiment de la democràcia a Antares amb la creació de diverses institucions com ara el Consell General d'Antares, que en el passat feia les funcions de cambra decissòria i d'organ de govern. Ara, a petició del President, Sr. Guerrero i de l'anterior al càrrec, Sr. Esteve, Antares es prepara amb un marc adequat i responsable a la creació d'una cambra legislativa nacional, la qual es dirà "Corts Antarenyes" (a partir d'aquest moment, "Corts").

ARTICLE 1:
Les Corts, amb el President de la República i Cap d'Estat, són els órgans suprems del poder de la nació antarenya i l'únic organ legislatiu d'aquesta.

ARTICLE 2:
Les Corts estaran integrades per membres elegits en representació d'Antares. El nombre de membres i el mètde d'elecció serà fixat per la llei, no podent haver-hi menys de tres membres.

ARTICLE 3:
El termini del mandat dels membres de les Corts Antarenyes será de quatre anys. No obstant, el termini es donarà per conclós abans del seu temps comú quan, ja siga per desig de la majoria dels membres de la cambra o del cap d'estat, siga dissolta aquesta.

ARTICLE 4:
Els membres no podran ser inculpats, fora de les Corts, pels discursos, debats o vots emessos dins d'aquestes.

ARTICLE 5:
Les Corts serà convocada a sessió ordinària una vegada a l'any.

ARTICLE 6:
El Cap d'Estat, amb ajuda, si escau, del gabinet, podrà determinar la convocatòria a sessions extraordinàries de les Corts.

ARTICLE 7:
Quan siguen dissoltes les Corts Antarenyes, es realitzaran unes eleccions generals dels membres d'aquesta dins dels quaranta (40) dies posteriors a la data de dissolució, i les Corts seran convocades dins dels trenta (30) dies posteriors a les eleccions.
Mentres la cambra legislativa estiga dissolta, no es realitzarà cap sessió. En l'intèrval, la funció legislativa d'Antares correspondrà al Cap d'Estat i al gabinet, si escau.
Les mesures adoptades en aquest període amb rang de decrets presidencials, tindran tota l'efectivitat, però les aprovades en nom de la cambra hauran de ser aprovades dins dels primers deu (10) dies després de l'obertura de les Corts, sinó, seran declarades nul·les.

ARTICLE 8:
El President de la República i els membres del gabinet, si els hi haguera poden, en qualsevol moment, assistir a les reunions de les Corts, siguen o no membres d'aquesta, amb el propòsit de tractar els projectes en discussió.
Assistiran, a més, quan la seua presència siga requerida per donar informes o explicacions.

ARTICLE 9:
Les Corts podran votar, sempre per majoria i quan hi haja un candidat, un President de la cambra. En cas de no existir cap candidat, el President de les Corts Antarenyes en funcions serà el MHP d'Antares.

Restant signat i proclamat pel Departament d'Estat d'Antares en nom del Molt Honorable Senyor Asdrubal Guerrero i Lloris, President de la República d'Antares i la Calderona a Castell-Ciutat, el dia quatre de novembre de dos-mil dinou.

INFORMACIÓ DELS RESULTATS DE LES ELECCIONS PRESIDENCIALS DEL SETEMBRE DE 2019

Aquests són els resultats oficials de les eleccions presidencials del primer de setembre de 2019:

CANDIDATS

  • N'Asdrubal Guerrero i Lloris (Renaixença)
VOTACIÓ

  • Guerrero i Lloris: 3 Vots (75%)
  • VOTS EN BLANC: 0
  • VOTS NULS: 0
  • ABSTENCIONS: 1 (25%)
En virtut d'aquests resultats i d'acord amb el punt tercer del decret presidencial número 1/2019 del 3 de juliol del 2019, queda investit com a President de la República d'Antares i la Calderona l'honorable senyor president n'Asdrubal Guerrero i Lloris.

Signat pel departament d'estat de la República d'Antares i la Calderona.

dissabte, 10 d’agost del 2019

DECRET 2/2019 (Sobre la publicació de les candidatures a les eleccions presidencials)

PREAMBUL
Finalitzat el primer d'agost el termini màxim de presentació de candidatures a les eleccions presidencials que es celebraran aquest primer de setembre, la Presidència interina de la República d'Antares i la Calderona (d'ací endavant, Antares) publica aquest decret 2/2019 sobre la publicació de les candidatures que han passat tot el procés d'identificació, de manera conforme amb les instruccions especificades al decret 1/2019 sobre la convocatòria d'eleccions presidencials.

1.CANDIDATURES APROVADES

NOM DEL CANDIDAT       |PLATAFORMA POLÍTICA*|EDAT
n'Asdrubal Guerrero i Lloris |Renaixença                             |37 anys

*Si fóra el cas.

Restant signat i proclamat aquest decret a Ciutat-Castell el dia 10 d'agost de 2019, tot i que la seua data correcta hauria d'esser el primer d'agost, pel Molt Honorable Senyor President en Lluís Esteve i Rando.

dimecres, 3 de juliol del 2019

DECRET 1/2019 (Sobre la convocatòria d'eleccions presidencials)

PREAMBUL
La Presidència interina de la República d'Antares i la Calderona (d'ací endavant, Antares) publica aquest decret 1/2019 per a la convocatòria d'eleccions presidencials a Antares per un mandat de quatre anys (2019-2023). Aquestes eleccions seràn previstes per a fer-se el diumenge 1 de setembre de aquest mateix any 2019.

1. CALENDARI PREVIST
- 3 de juliol de 2019: convocatòria d'eleccions presidencials.
- Des del 3 de juliol a l'1 d'agost es presentaràn les candidatures presidencials, les quals no necessitaran cap tipus d'aval mínim donades les condicions demogràfiques nacionals. Els hipotètics candidats hauran de presentar la seua candidatura a les oficines de l'actual presidència interina. En cas de donar-se per deserta en el temps de presentació de candidatures les eleccions no es cel·lebrarien i l'actual President interí permaneixeria el mandat de quatre anys al capdavant d'Antares.
- Des de l'1 d'agost a l'1 de setembre: El primer d'agost es publicaràn totes les candidatures proclamades en un decret als efectes. Mancant una llei electoral antarenya, la Presidència interina ha decidit donar tot el mes d'agost per a que els candidats façan campanya electoral.
- La proclamació com a President del candidat elegit serà prevista per al següent diumenge a partir de la celebració de les eleccions.

2. CONDICIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA
1- Tot aquell que vullga presentar la seua candidatura ha de tindre la condició nacional d'antareny.
2- L'edat minima del candidat per a la presentació de candidatura s'establix en els vint (20) anys.
3- El candidat a l'hora de presentar la seua candidatura farà constar les següents dades:
- Nom i cognoms
- Data de naixement
- Nom de la candidatura (pot ser candidatura independent o amb el nom d'una formació política)
4- Tot aquell ciutadà que tinga en vigor en el moment de la proclamació de les candidatures una pena per crims o haja estat desposeït de la nacionalitat antarenya serà descalificat de la llista dels candidats.

3. MÈTODE D'ELECCIÓ
- El candidat més votat el dia de les eleccions serà porclamat President de la República d'Antares i la Calderona, després del jurament de les lleis fonamentals antarenyes.
- Tots els ciutadans antarenys estan obligats a votar, ja siga en blanc o a qualsevol candidat. L'abstenció serà castigada.
- La forma de votació serà la següent: el govern facilitarà unes paperetes en blanc on cada votant escriurà el nom del candidat elegit per ell. Després, aquestes paperetes seràn dipositades en una caixa i al termini de la jornada electoral s'efectuarà el recompte.

Restant signat i proclamat aquest decret a Ciutat-Castell el dia 3 de juliol de 2019 pel Molt Honorable Senyor President en Lluís Esteve i Rando.

dijous, 15 de febrer del 2018

COMUNICAT OFICIAL

UNA VEGADA MÉS, TORNEM

Com molts sabreu, el 10 de novembre del 2017 en la meua calitat de Cap d'Estat de la república, vaig signar un comunicat anunciant la "dissolució" de la República d'Antares i la Calderona, al menys com a la micronació activa que havia sigut fins a poc abans d'aleshores, encomanant la tasca de la conservació de la seva memòria al Govern de l'Unió Popular d'Occitània (UPO) i en especial al seu líder, el senyor Babou Chkaya.
Després d'uns mesos d'inactivitat on la micronació contava com a morta per a tots i d'uns lamentables incidents nacionals amb el Regne de Felinitia, front al qual l'UPO ens sigué d'una gran ajuda a l'hora de defensar-nos, estem de nou ací.

Estem de nou ací, per fer d'Antares allò que un dia sigué. Amb tots els nostres esforços ho farem, tenint en compte això si, que la faena d'un servidor, dins i fora d'Antares, ho fará complicat. Però, ací estarem! No amb una activitat aclaparadora i sense sentit, sinó amb una activitat seriosa i constant. Tots els dies, tots, podreu saber d'Antares, d'allò que bull dins del nostre territori, de la nostra història i valors. En definitiva, que tornem a la nostra activitat regular.
Aviat sabreu més dels canvis que s'aniràn desenvolupant en Antares, com per exemple, la redacció d'una nova constitució què és una tasca pendenta des dels primers temps del país.

Abans d'acomiadar-me, vull tornar a agraïr a tots aquells amics d'Antares, que són massa per esmentar ací. A tots ells, moltes gràcies per la vostra amistat i suport.

A Ciutat-Castell, 15 de febrer del 2018. Lluís Esteve i Rando.

divendres, 3 de març del 2017