dilluns, 4 de novembre del 2019

DECRET 4/2019 (Sobre la creació de l'ordre de la República)

PREAMBUL
El Cap d'Estat, sr. Guerrero i Lloris, seguint els consells del departament d'Estat ha decidit la creació d'un orde o títol honorífic que, junt a l'orde de l'Amistat d'Antares (donada a gent estrangera amb gran vinculació amb la nació), premie als nacionals que han fet un gran servici a la pàtria i es regularà mitjançant el decret presidencial 4/2019. Aquesta distinció s'anomenarà l'Orde de la República.

ARTICLE 1:
La condecoració es dividirà en tres graus: la medalla (el més baix), la creu en cordó i la màxima, la banda de la República.

ARTICLE 2:
Els condecorats amb aquesta orde, hauran de ser nacional antarenys. També pot ser atorgada de manera postuma, sempre que la persona haja tingut la nacionalitat antarenya.

ARTICLE 3:
Aquesta distinció es merament conmemorativa i honorària i no tindrá cap tipus de pensió ni atorgarà cap mena de privilegi.

ARTICLE 4:
Aquesta distinció serà sempre atorgada pel Cap d'Estat de la república mitjançant un decret presidencial.

Signat en nom del MHP Guerrero i Lloris pel secretari del departament d'estat d'Antares a Ciutat-Castell el quatre de novembre de dos-mil dinou.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada